Καλαμάκι Meat Bar

Κατασκευή:

Ανεξάρτητα Πτυσσόμενα Φύλλα, Ανοιγόμενη Γυάλινη Πόρτα

Τοποθεσία:

Λεωφόρος Κνωσσού

Κατασκευή:

Ανεξάρτητα Πτυσσόμενα Φύλλα, Ανοιγόμενη Γυάλινη Πόρτα

Τοποθεσία:

Λεωφόρος Κνωσσού

Κατασκευή:

Ανεξάρτητα Πτυσσόμενα Φύλλα

Τοποθεσία:

Λιοντάρια

Κατασκευή:

Ανεξάρτητα Πτυσσόμενα Φύλλα

Τοποθεσία:

Λιοντάρια

Κατασκευή:

Ανεξάρτητα Πτυσσόμενα Φύλλα

Τοποθεσία:

Λιοντάρια