Ημιαυτόματες Πόρτες

Ιδιαιτερότητα της ημιαυτόματης πόρτας συνιστά η άμεση επιστροφή στην αρχική της θέση, δίχως να χρειάζεται η οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη.