Αυτόματες Πόρτες

Οι αυτόματες συρόμενες γυάλινες πόρτες συνιστούν μία από τις προσωπικές επιτυχίες της Υαλεμπορικής Κρήτης. Πρόκειται για μία από τις πρώτες κατασκευές που υπογράφει με γνώμονα πάντα τα υψηλότερα ποιοτικά standards τόσο ως προς τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά της μέρη, όσο ως προς τις πρώτες ύλες της.